OPTIMUM TRÄNING

Med OptimumTräning kommer vi åt de djupt liggande hållningsmusklerna, på så vis behöver de ytliga rörelsemusklerna inte arbeta konstant.

Grundorsaken till värk i kroppen beror på att musklerna och lederna förlorat sin förmåga att fördela belastningen på rätt sätt.

Traditionell rehab kommer oftast inte åt grundproblematiken, utan ger endast smärtlindring, problemen brukar därför dyka upp igen, antingen på samma eller nytt ställe.

Därför tittar vi mer på hela kroppen och återställer belastnings fördelningskedjan i hela kroppen så att man istället blir besvärsfri permanent.

Vi talar inte om core-muskler, eller djupa magmuskler som väldigt många pratar om. Utan den djupliggande hållningsmuskulaturen, som är så viktig om man ska komma åt den verkliga grundorsaken till smärta och inskränkt rörlighet. 

Många har inte kännedom hur lätt och fri en kropp ska kännas.

.